Автоматизація Хеві Метал

Автоматизація Хеві Метал

Хэви Металл, ООО

Під час проекту був проведений комплекс дій з забезпечення підвищення якості та своєчасності прийняття управлінських рішень за рахунок автоматизації процесу руху товару по складах і виробничих підрозділах ТОВ «Хеві Метал». Були здійснені аналіз існуючих на підприємстві довідників, проектування довідника Номенклатура, підготовка аналітики по необхідним характеристикам. Проведені підготовка та узгодження концепції автоматизованої інформаційної системи (АІС), розробка прототипу системи і процесів документообігу. Настроєна серверна частина програми, клієнтських частин, облікових записів користувачів, розгортання і первинна настройка конфігурації системи Продукту. Налагоджені довідники: організації, розрахункові рахунки, види взаєморозрахунків, підрозділи, склади, контрагенти, договори, номенклатура, номенклатурні групи, види характеристик, специфікації.

Під час впровадження проекту були вирішені наступні задачі:

  • автоматизація процесів отримання ТМЦ на склади, передача ТМЦ у виробництво з можливістю ідентифікації та аналізу залишків ТМЦ на ТОВ «Хеві Метал»;
  • автоматизація процесів випуску продукції;
  • підвищення достовірності та швидкості обробки первинної інформації і отримання звітних даних;
  • зменшення трудомісткості облікових робіт;
  • підвищення аналітичних можливостей співробітників підприємства через залучення їх до єдиного інформаційного простору обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хеві Метал»;
  • забезпечення можливості подальшого вдосконалення обліково-управлінських процесів і їх автоматизації на ТОВ «Хеві Метал».

Відгук ТОВ «Хеві Метал»