Продукти

Продукти

Програмні продукти, що ми пропонуємо для корпоративного ринку

BAS ERP

Орієнтовано на підприємства різних галузей а також багатопрофільні, які ставлять за мету управління своїми ресурсами та діяльністю. Рішення містить найуспішніші схеми процесів з вітчизняного та світового досвіду. А також є гнучким і має майже необмежені механізми застосування до процесів складного виробництва та нестандартного менеджменту. Серед численних  переваг – врахування національних вимог до обліку. В класі ERP-систем важко визначити кращих, але за балансом ціна/якість та повнота/гнучкість  BAS ERP –безумовний лідер.


BAS Управління холдингом 

Створено для груп  компаній з різним ступенем централізації функцій обліку та управління. Ефективно для централізації фіскального та управлінського обліку навіть у випадках, коли бізнес-одиниці мають різний бізнес, різний ступінь автоматизації, різні програмні платформи. Крім функцій консолідування даних та інтеграції, містить засоби для багатошарового аналізу інформації, що дозволяє як отримати загальну картину роботи групи, так і деталізувати інформацію за потреби. Містить інструменти наочної візуалізації (дашборди і панелі індикаторів) та потужні інструменти для фахівців з аналізу інформації та прогнозування.


BAS Документообіг КОРП 

ECM-рішення (Enterprise Content Management), для автоматизації спільної роботи у бізнес-процесах. Містить готові методики для керування документообігом, та засоби проектування і налагодження бізнес-процесів, засоби контролю їх проходження на кожному етапі та інструменти впорядкування управлінської діяльності, за потреби аж до формування архівів.