Відомості про деякі інші впровадження

Відомості про деякі інші впровадження

КлиєнтКороткий опис проекту
ТОВ «Лемтранс»  Компанія АМ Інтегратор запропонувала ТОВ «Лемтранс» вибрати в якості корпоративного стандарту для автоматизації ведення обліку та управлінських функцій одне з лідируючих ERP-рішень ринку.  Дане комплексне рішення охоплює основні контури управління і обліку, а також дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства. Після установки і конфігурування програмного продукту були створені інтерфейси користувачів, реалізовані специфічні особливості обліку, був навчений персонал ТОВ «Лемтранс», проведені роботи з дослідної експлуатації АІС, в тому числі з віддаленим on-line моніторингом функціонування АІС і дій персоналу підприємства. Після успішної дослідної експлуатації система була введена в промислову експлуатацію.
ТОВ «Керченський стрілочний завод»Під час проекту було автоматизовано: Підсистема «Облік ТМЦ і послуг»Підсистема «Облік Виробництва» (в частині укрупненого відображення господарських операцій з випуску ГП і ПФ власного виробництва)Підсистема «Управління закупівлями»Підсистема «Управління продажами»Підсистема «Управління замовленнями» (в частині закупівель і продажів)
Всі ділянки бухгалтерського та податкового обліків:
  • Банк і касаРозрахунки з контрагентами
  • Товарно-матеріальні цінності
  • Торговельні операції
  • Виробничі операції
  • Основні засоби
  • Нематеріальні активи
  • Завершення періоду
  • Регламентована звітність
  • Податковий облік
ВАТ «Завод «Універсальне обладнання»Комплексна автоматизація виробничого підприємства. Фахівцями АМ Інтегратор була проведена велика підготовча робота з аудиту облікових бізнес-процесів на етапі передпроектного обстеження. Особливу увагу при цьому було приділено методичної роботи — уніфікації облікових процедур і відпрацювання правил взаємодії фахівців бухгалтерії в умовах роботи в загальній інформаційній базі.
АОЗТ «Веско»  Автоматизація бізнес-процесів кадрового обліку та нарахування заробітної плати за допомогою програмного продукту «Управління виробничим підприємством» на основі розроблених унікальних схем оплати праці і преміювання, що відображають особливості виконання робіт у видобувній галузі (в системі одночасно працюють до 20 користувачів в обліково-управлінських підрозділах)
ТОВ «Марвей»  Автоматизація процесів обліку виробничо-торговельної господарської  діяльності торгово-виробничого підприємства на базі програмного продукту «Управління виробничим підприємством». На підприємстві було проведено попереднє обстеження існуючих технологічних і торгових процесів, матеріальних і фінансових потоків, структури документообігу. На підставі обстеження було підготовлено Технічне завдання на проектування Автоматизованої інформаційної системи (АІС), В ході виконання 1-го етапу автоматизації було вироблено впровадження АІС на головному підприємстві, при цьому реалізовані основні виробничі і управлінські функції. На 2-му етапі автоматизації підприємства вироблено впровадження АІС на філіях підприємства. Проведено навчання користувачів на підприємстві відповідно до їх ролями в АІС, підготовлений комплект детальних інструкцій по роботі з системою.
Авіиакомпанія «Донбасаеро»      Автоматизація кадрового обліку та розрахунку заробітної плати. Автоматизовано служби: ВОПиЗ Розрахунковий відділ бухгалтерії Відділ кадрів Реалізована галузева специфіка кадрового обліку і відрядної оплати льотного складу. Реалізовано автоматичні перерахунки параметрів систем оплати праці відповідно до правил, прийнятих в Колективному договорі. Реалізовано отримання даних з БД Oracle.
ТОВ «Астор-груп»Автоматизація кадрового обліку та розрахунку заробітної платні.
ТОВ «ДЗСМ «АСТОР»Автоматизовані наступні ділянки роботи: планування потреб в персоналі;управління компетенціями та атестація працівників;управління навчанням персоналу;управління фінансовою мотивацією персоналу;ефективне планування зайнятості персоналу;облік кадрів і аналіз кадрового складу;розрахунок заробітної плати персоналу;вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства. Програмний продукт використовується без змін
ВАТ «КБ Коксохіммаш»​Автоматизація розрахунку зарплати та кадрового обліку здійснені на базі ПП «Зарплата і Управління персоналом 8» без зміни конфігурації. Автоматизовані наступні функції управління і обліку: — розрахунок зарплати; — регламентований кадровий облік; — відображення операцій з оплати праці в бухгалтерському обліку.
ТОВ «Грін Гелері»Автоматизація управління персоналом з реалізацією нарахування зарплати в автоматичному режимі на базі спроектованих і попередньо випробуваних мотиваційних схем, автоматизація отримання аналітичної звітності